İngilizce Hikaye Intermediate Seviye No: 10 Osmanlı Devleti

İngilizce hikaye

İngilizce hikaye serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İngilizce hikaye serimin bu yazısında sizlere Osmanlı Devleti’nden bahsedeceğim. Daha önceki yazılarıma buradan ulaşabilirsiniz. Yine bol kelime öğrenmeli yine bol gramerli yazımıza vakit kaybetmeden geçelim.

Hikaye

The Ottoman Empire, also known as the Turkish Empire, was an empire that lasted from 1299 to 1923. It was centered in Turkey and controlled the eastern and southern lands around the Mediterranean Sea. The empire was founded by Osman I in1299. It was most powerful from around 1400 to 1600, when it controlled trade and politics in southeastern Europe, southwest Asia, and northern Africa. Suleiman the Magnificent was one of the most powerful rulers. The empire was a collection of conquered countries. The Sultan sent governors to rule these countries or provinces, with titles such as Pasha or Bey. Besides provinces, the empire also had tributary states. In later years, the Ottoman Empire began to weaken. In the later part of the 19th century, it became known as “the sick man of Europe”. The empire was defeated in World War I and broke apart.

Çeviri

Türk İmparatorluğu olarak da bilinen Osmanlı İmparatorluğu 1299’dan 1923’e kadar süren bir imparatorluktu. Türkiye’de merkezlendi ve Akdeniz çevresindeki toprakların güney kısmını ve kuzey kısmını kontrol etti. 1.Osman tarafından 1299 yılında kuruldu. Güneydoğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Afrika’nın kuzey kısımlarındaki ticareti ve siyaseti kontrol ettiklerinde 1400lerden 1600’e kadar en güçlüsüydü. Muhteşem Süleyman en güçlü hükümdarlarından birisidir. İmparatorluk fethedilmiş ülkelerin toplamıydı. Sultan bu vilayetlere ve ülkelere hükmetmek için Paşa ve Bey gibi unvanlar ile valiler gönderdi. Vilayetlerin yanı sıra, İmparatorluğun ayrıca vergi veren eyaletleri vardı. Sonraki yıllarda, Osmanlı İmparatorluğu zayıflamaya başladı. 19. yüzyılın son zamanlarında, “Avrupa’nın hasta adamı” olarak bilinir oldu. İmparatorluk 1.Dünya Savaşında yenildi ve parçalara ayrıldı.

Kelimeler

Last (fiil) : Sürmek

Last (sıfat) : Son , Sonuncu

Eastern (sıfat) : Doğu ile ilgili , Doğuya ait

Western (sıfat) : Batı ile ilgili , Batıya ait

Mediterranean Sea (isim) : Akdeniz

Found (fiil) : Kurmak , Tesis etmek

Founder (isim) : Kurucu

Trade (isim) : Ticaret

Politics (isim) : Siyaset

Magnificient (sıfat) : Muhteşem

Rule (fiil) : Hükmetmek

Rule (isim) : Kural

Ruler (isim) : Padişah , Hükümdar , Yönetici

Conquer (fiil) : Fethetmek

Governor (isim) : Vali

Title (isim) : Ünvan

Tributary (sıfat) : Vergi veren , Haraç ödeyen

State (isim) : Eyalet

Weaken (fiil) : Zayıflamak

Weak (sıfat) : Zayıf

Century (isim) : Yüzyıl

Defeat (fiil) : Yenmek, Bozguna uğratmak

Break apart (phrasal verb) : Parçalara ayırmak

Bu yazı özelinde veya İngilizce ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bana “thebestenglishtr” isimli instagram sayfamdan DM yolu ile ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir