Gezegen Nedir?

güneş sistemi -mars

güneş sistemi -mars Mars'ın özellikleri, mars çapı, mars sıcaklık, mars hakkında

Gezegen; bir yıldızın (örn. Güneş) etrafında dolaşan küre şeklindeki ve kendi ışıkları olmayan gök cismidir. Küre şeklindeki diye belirtilmesinin asıl nedeni ise 2006 yılının Ağustos ayında Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından yapılan “gezegen olma” şartlarındandır.
Peki nedir bu şartlar :
1- Bir yıldızın etrafında dönüyor olması,
2- Küre şeklinde olabilecek kadar büyük olması,
3- Yörüngesine yakın herhangi bir gök cisminden daha büyük olmasıdır.
Bu tanım evrensel bir tanım olup yalnızca bizim güneş sistemimizdekiler için değil; başka sistemlerdeki yıldızların etrafında dolaşan gök cisimleri için de geçerlidir. Hatta bu tanımın yapılması ile birlikte Plüton’un unvanı elinden alınmıştı. Ancak bu tanımın yapılması ile Güneş Sistemi’mizdeki bazı gök cisimleri için yeni bir tanımlama da yapıldı : “Cüce Gezegen.”

gezegen

1- Güneş çevresinde dolaşmaları gerekmektedir.
2- Sabit bir şekle sahip olmasına engel olabilecek güçleri alt edebilecek yeterlilikte bir kütleçekimine sahip olmasını sağlayacak bir kütle ve hidrostatik denge şekline sahip olmalıdır.
3- Yörüngesinin civarını temizlememiş olmalıdır.
4- Bir gezegen yahut bir yıldızın uydusu olmamalıdır.
( Cüce Gezegen’ lerle ilgili detaylı bilgi için buradan okumaya devam edebilirsiniz.)

Eski Yunanlar yıldızlardan farklı, hareket eden 7 farklı gök cismi saptamışlar. Bu yedi gök cismine kendi mitolojilerindeki isimleri vermişler.

Bu yedi gök cismi Ay (Selene), Güneş (Helios), Merkür (Hermes), Venüs (Afrodit), Mars (Ares), Jüpiter (Zeus) ve Satürn (Kronos). Tabi o dönemin inanışına göre Dünya, Evren’ in merkezi varsayılıyordu. Bu sebeple Dünya’nın bir “gezgin” olmadığı düşünülüyordu. Mikolaj Kopernik 1543 yılında “Göksel Kürelerin Dönüşü Üzerine” isimli kitabını yazana kadar kimse Dünya’nın bir “gezgin” olduğunu düşünmemişti bile…
Teleskopların icadından 173 yıl sonra 1781 yılında ilk kez Uranüs keşfedilmiştir.

Güneş Sistemi’ miz

Güneş Sistemi’ mizin en büyük gezegeni Jüpiter ve en küçüğü ise Merkür’ dür. Son olarak Güneş Sistemi’ mizin gezegenleri büyükten küçüğe sıralayacak olursak:
1- Jüpiter
2- Satürn
3-Uranüs
4- Neptün
5- Dünya
6- Venüs
7- Mars
8- Merkür
Güneş sistemi ve gezegenleri ile ilgili daha fazla bilgi için bu yazımızı okumanızı öneririz.

Kaynakça:
-SUNAY, Çağlar, 50 Soruda Evren, 7 Renk Basım Yayım, İSTANBUL (2011)
-Asronomi Araştırma Topluluğu (ASART)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir